Ceremonia i rodzaje treningu karate

Ceremonia rozpoczęcia i zakończenia treningu

Seiza – siad w klęku
Shinden Ni Rei – ukłon w świątyni
Mokuso – zamknąć oczy
Mokuso Yame – otworzy oczy
Soshi Sosai Ni Rei – ukłon do nieżyjącego twórcy stylu
Shihan Ni Rei – ukłon do shihan od 5 dan (godan) i wyżej
Sensei Ni Rei – ukłon do sensei 3 – 4 dan (sandan, yondan)
Senpai Ni Rei – ukłon do senpai 1 – 2 dan (shodan, nidan)
Otagani Ni Rei – ukłon wzajemny
Doumo arigatou gozaimashita – dziękuję bardzo


Shomen Ni Rei – ukłon w przód
Da dai ima yori keiko oh hashima mass – rozpoczęcie treningu
Korde hinshizu keiko o wari mass – zakończenie treningu

Rodzaje treningu Karate

kihon

ćwiczenia podstawowych bloków, kopnięć i uderzeń (wielokrotne powtórzenia)

ido-geiko

trening poruszania się (poruszanie się po. sali, wykonując bloki, kopnięcia i uderzenia lub ich kombinacje)

kata

ćwiczenia formalne - sekwencja technik wykonywana w określonej kolejności, czasie, ustalonych kierunkach (wyimaginowana walka z 4-ma lub 8-ma przeciwnikami)

kumite

sparing

sanbon-kumite

walka w trzech krokach — tori (atakujący) wykonuje trzy techniki jedna po drugiej, zaś uke (broniący) broni się przed każdą z nich kontratakując po trzeciej

ippon-kumite

Walka w jednym kroku - tori atakuje w jednym kroku, uke broni się i wyprowadza kontrę

kihon-kumite

walka (ćwiczenie podstawowych technik) - uczniowie ćwiczą bez partnerów, wykonując zadaną sekwencję bloków, uderzeń i kopnięć

yakusoku-kumite

walka aranżowana - ćwiczenia z partnerem polegające na zastosowaniu z góry ustalonych technik – tori atakuje konkretną techniką (-ami), a uke broni się wykorzystując podany przez instruktora blok (-i)

tanshiki-kumite

walka z wykorzystaniem ograniczonej ilości technik np. tori może tylko kopać, lub wykonywać jeden konkretny atak, gdy uke może tylko blokować rękoma lub próbować różnych bloków przeciwko określonej technice

jiyu-kumite

wolna walka

Kategoria wpisu