Filmy instruktażowe - KATA ...

Kata

Kata, to układy obrony i ataku. Są tradycyjnym sposobem przekazywania wiedzy o karate. W średniowiecznej Okinawie, skąd wywodzi się karate, wprowadzono przepis zabraniający chłopom posiadania wszelkiej broni – nawet noży i siekier, zabroniono także uprawiania sztuk walki. Aby obronić się, Okinawczycy wymyślali więc różne układy walki, czyli kata, które umożliwiały ćwiczenie w samotności (w obawie przed donosicielami). Kata wykonuje się podobnie jak kihon (techniki podstawowe - proste kombinacje) – w rzędach, według posiadanych stopni, po komendzie prowadzącego ćwiczenia.

Wymagania egzaminacyjne - na jaki stopień jakie Kata należy znać (wiersz Kata). Przyda się znajomość liczebników japońskich: 1 - ichi, 2 - ni, 3 - san ... -> (słowniczek Karate)

Kata Taikyoku 1, 2, 3

Kata Pinian Sono 1, 2, 3, 4, 5

Sanchin Kata

Kata Gekisai Sho

Kata Gekisai Dai

Kategoria wpisu