Wymagania egzaminacyjne

Poniżej znajduje się lista wymagań egzaminacyjnych na poszczególne stopnie (KYU) w Karate Kyokushin. Każdy ze stopni zawiera wiedzę i umiejętności z poprzedniego stopnia. Warto zaglądnąć też do Słownika Karate Kyokushin aby móc zrozumieć podstawowe japońskie wyrazy użyte w wymaganiach.

Stopnie Kyokushin

WYMAGANIA DLA OSÓB POWYŻEJ 14-GO ROKU ŻYCIA

Pobierz wersję do wydruku

 

10º. KYU (Pomarańczowy Pas)

9º. KYU (Pomarańczowy Pas z niebieską belką)

8º. KYU (Niebieski Pas)

7º. KYU (Niebieski Pas z żółtą belką)

6º. KYU (Żółty Pas)

TACHIKATA
(postawy)

Yoi Dachi
Fudo Dachi
Sanchin Dachi
Zenkutsu Dachi

Musubi Dachi
Heiko Dachi
Heisoku Dachi
Kokutsu Dachi

Kibba Dachi
Tsuru Ashi Dachi
Kumite No Kamae

Uchi Hachiji Dachi
Neko Ashi Dachi
Shiko Dachi

Kake Ashi Dachi

TSUKI
(ciosy i uderzenia)

Seiken Oi Tsuki (J/C/G)
Seiken Gyaku Tsuki (J/C/G)
Seiken Morote Tsuki(J/C/G)
Seiken Ago Uchi

Seiken Shita Tsuki
Seiken Tate Tsuki (J/C/G)
Seiken Kagi Tsuki
Hiji Ate (J/C)

Uraken Ganmen Uchi
Uraken Sayu Ganmen Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Mawashi Uchi
Uraken Oroshi Ganmen Uchi

Tettsui KomiKami
Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Tettsui Hizo Uch
Tettsui Yoko Uchi (J/C/G) Mae
Tettsui Yoko Uchi (J/C/G)

Shuto Yoko Ganmen Uchi
Shuto Sakotsu Uchi
Shuto Hizo Uchi
Shuto Jodan Uchi Uchi
Shuto Sakotsu Uchi Komi
Ushiro Hiji Ate
Nihon Nukite
Yonhon Nukite (J/C)

UKE
(bloki)

(Seiken/Shuto) Jodan Uke (J/G)
(Seiken/Shuto) Mae Gedan Barai

(Seiken/Shuto) Chudan Soto Uke
(Seiken/Shuto) Chudan Uchi Uke

(Seiken/Shuto) UchiUke/Gedan Barai
Morote Chudan Uchi Uke

Shuto Mawashi Uke
Mae Shuto Mawashi Uke

Enkei Gyaku Tsuki
Mawashi Gedan Barai
Juji Gedan Barai
Hiji Uke
Jodan Shuto Uchi Uke

KERI
(kopnięcia)

Hiza Geri
Kin Geri
Mae Geri(J/C)

Mae Keage
Yoko Keage
Uchi Mawashi Keage
Soto Mawashi Keage

Kansetsu Geri
Yoko Geri (J/C)
Mawashi Geri (J/C/G)

Jodan Uchi Heisoku Geri
Ago Jodan Geri

Ushiro Geri (J/C/G)
3 methods
Ushiro Mawashi Geri (J/C/G)

IDO
(poruszanie)

Zenkutsu Dachi
Sanchin Dachi

Kokutsu Dachi

Kiba Dachi 

Neko Ashi Dachi

Kake Ashi Dachi

KATA

Taikyoku Sono Ichi
Taikyoku Sono Ni

Taikyoku Sono San

Sokugi Taikyoku Sono Ichi
Sokugi Taikyoku Sono Ni
Sokugi Taikyoku Sono San

Pinan Sono Ichi
Sanchin No Kata

Pinan Sono Ni
Pinan Sono San

RENRAKU
(kombinacje)

 

 

Mae Geri, Chudan Gyaku Tsuki,
Chudan Soto Uke, Mae Gedan Barai,Chudan Gyaku Tsuki

 

 

STAMINA
(ćwiczenia)

15 / 40 / 15
push-ups, sit-ups, squatts

20 / 45 / 20
push-ups, sit-ups, squatts

30 / 50 / 30
Tobi Geri

35 / 55 / 35
Tobi Geri + 10 cm

40 / 60 / 40
Tobi Geri + 15 cm

Kumite

Ippon Kumite

Yakusoku Kumite
Sambon Kumite

Jiyu Kumite 2 x 60 sec.

Jiyu Kumite 3 x 60 sec.

Jiyu Kumite 4 x 60 sec.

KOKYU HO
(oddychanie)

Nogare (Omote, Ura)
Kiaï

 

 

Ibuki Sankai

 

 

 

5º. KYU (Żółty Pas z zieloną belką)

4º. KYU (Zielony Pas)

3º. KYU (Zielony Pas z brązową belką)

2º. KYU (Brązowy Pas)

1º. KYU (Brązowy Pas z czarną belką)

TACHIKATA
(postawy)

Moro Ashi Dachi

 

 

 

 

TSUKI
(ciosy i uderzenia)

Shotei Uchi (J/C/G)
Age Hiji Ate (J/C)
Oroshi Hiji Ate
Jun Tsuki (J/C/G)

Koken Uchi (J/C/G)
Mae Hiji Ate (J/C)
Haishu Uchi (J/C)

Hira Ken Tsuki (J/C)
Hira Ken Oroshi Uchi
Hira Ken Mawashi Uchi

Ryuto Ken Tsuki (J/C)
Nakayubi Ippon Ken (J/C)
Oyayubi Ippon Ken (J/C)
Hitosashi Yubi Ippon Ken (J/C)
Yama-Tsuki

Keiko Uchi
Haito Uchi (J/C/G)
Morote Haito Uchi (J/C)

UKE
(bloki)

Seiken/Shuto Juji Uke (J/G)
Shotei Uke (J/C/G)

Koken Uke (J/C/G)

Gedan Shuto Morote Uke
Gedan Shotei Morote Uke

Kake Uke (J/C)
Morote Kake Uke

Chudan Haito Uchi Uke
Osae Uke

KERI
(kopnięcia)

Oroshi Uchi Kakato Geri
Oroshi Soto Kakato Geri

Kake Geri (J/C/G)

Mae Kakato Geri (J/C/G)
Age Kakato Ushiro Geri

Tobi Mae Geri
Tobi Nidan Geri

Yoko Tobi Geri
Mawashi Tobi Geri
Ushiro Tobi Geri
Ushiro Mawashi Tobi geri

IDO

(poruszanie)

Moro Ashi Dachi

Ura Ido

Yon Ju Go Do Ido

Kumite no Kamae:
Okuri Ashi*, Fumi Ashi*
Kosa, Oi Ashi*
*(Mae, Sagari), various angles

 

KATA

Pinan Sono Yon

Pinan Sono Go
Taikyoku Sono Ichi Ura
Taikyoku Sono Ni Ura
Taikyoku Sono San Ura

Tsuki No Kata

Geki Sai Dai
Tensho

Geki Sai Sho
Yantsu

RENRAKU
(kombinacje)

 

Mae Geri, Yoko Geri, Ushiro Geri, Chudan Gyaku Tsuki  

 

Back in Gedan Barai, forward with Ago Uchi and Gyaku Tsuki, one step Mae Geri (Oi Ashi), Mawashi Geri, Ushiro Geri, Gedan Barai, Gyaku Tsuki 

 A: Oi Tsuki, Gyaku Tsuki, Oi Tsuki, Shita Tsuki
B: Mawashi Geri with front leg, Oi Tsuki, Gyaku Tsuki, Mawashi Geri with back leg

STAMINA
(ćwiczenia)

45 / 65 / 45
Tobi Geri + 15 cm

50 / 70 / 50
Tobi Geri + 20 cm

55 / 75 / 55
Tobi Geri + 20 cm

60 / 80 / 60
Tobi Geri + 30 cm

65 / 100 / 65
Tobi Geri + 30 cm

Kumite

Jiyu Kumite 5 x 60 s.

Jiyu Kumite 6 x 60 s.

Jiyu Kumite 10 x 60 sec.

Jiyu Kumite 12 x 60 sec.

Jiyu Kumite 15 x 60 sec.

KOKYU HO
(oddechy)

 

 

 

 

 

WYMAGANIA DLA DZIECI DO 14-GO ROKU ŻYCIA

KYU

POZYCJE

UDERZENIA / CIĘCIA

BLOKI

KOPNIECIA

RENRAKU

KUMITE

KATA

TEST SPRAWNOŚCI

TEORIA 
I KOMENDY

10.1

Fudo-dachi

Morote-tsuki j/ch/g

-

Hiza-geri chudan

-

-

-

50 x zaciskanie pięści. 10 przysiadów: obciążone całe stopy ręce dowolnie

Zasady bezpieczeństwa: sala, szatnia, ubiór itp. Strefy: jodan, chudan, gedan, Znaczenie słowa: Kiai - okrzyk

10.2

Zenkutsu-dachi

Uraken-shomen-uchi

Morote gedan-barai

Hiza-geri chudan plus Kiai

Krok w tył do Zenkutsu-dachi i powrót do Fudo-dachi

-

-

10 skłonów w przód: z leżenia na plecach, ręce dowolnie

Pozycja Seiza - siadanie i wstawanie, ukłony. Znaczenie słowa:Naura - powrót

10.3

Heiko-dachi,
Yoi-dachi

Seiken-tsuki j/ch/g

Gedan-barai

Hiza-geri jodan plus Kiai

Krok w tył do Zenkutsu-dachi z Morote gedan barai/Gedan barai i powrót do Fudo-dachi

-

-

10 ugięć ramion: z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach

Znaczenie słowa: Karate oraz Kara - pusty, Te-ręka. Znaczenie słowa: Osu - akceptacja, pozdrowienie itp.

9.1

Heisoku-dachi

Oi-tsuki j/ch/g

Jodan-uke

Mae-keage

Trzy kroki w przód/tył w Zenkutsu-dachi z Oi-tsuki

-

-

20 przysiadów: obciążone całe stopy, ręce zaplecione na karku, tułów pionowo, 10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu: z leżenia przodem

Prawidłowy wygląd karategi i wiązanie pasa. Liczenie po japońsku do 10

9.2

Musubi-dachi

Gyaku-tsuki j/ch/g

Soto-uke

Kin-geri

Trzy kroki w przód/tył w Zenkutsu-dachi z Gyaku-tsuki

-

-

10 skłonów w przód: z leżenia na plecach, ręce zaplecione na karku, tułów prosty, 10 wahnięć w formie kołyski na plecach: z przysiadu, ręce zaplecione wokół kolan

Znaczenie słów: Sensei - nauczyciel, Shihan - nauczyciel mistrz. Sempai -starszy rangą.

9.3

Nekoashi-dachi

Seiken-ago-uchi

Uchi-uke

Mae-geri chudan

Trzy kroki w przód w Zenkutsu-dachi z Oi-tsuki/Gyaku-tsuki/Uke, obrót z Gedan barai itd.

-

-

10 ugięć ramion: z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach, 10 wahnięć w formie kołyski na plecach: z przysiadu, ręce pod kątem 45' amortyzują pad w tył

Znaczenie słów: Kyoku-shin-kai

8.1

Kokutsu-dachu

Shuto-sakotsu-uchi-komi

-

Soto-kaege

Trzy kroki w przód w Zentutsu-dachi z Uke plus Gyaku-tsuki, obrót z Gedan barai itd.,

-

-

10 przewrotów w przód, 60 sekund tzw. Mostek w tył z leżenia na plecach.

Przysięga dojo.

8.2

Moroashi-dachi, Uchihachiji-dachi,

Shuto-sakotsu-uchi

-

Uchi-keage

Krok w tył do Zenkutsu-dachi z Gedan-barai plus Gyaku-tuski i powrót do Fudo-dachi.

-

-

10 przewrotów w tył, 10 razy po 20 sekund rozciąganie w max. rozkroku ze skrętem w lewo i prawo tzw. Szpagat

Nogare I - oddychanie

8.3

Sanchin-dachi

Shuto-ganmen-uchi

-

Mae-geri jodan

Trzy kroki w przód Zenkutsu-dachi z Uke plus Gyaku-tsuki, obrót z Gedan-bari itd.

-

Kihon Kata I

10 razy tzw. Gwiazda Gimnastyczna, 10 razy dotknąc głową podłogi poprzez skłon w przód w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach

Nogare II- oddychanie wykonywane odwrotnie

7.1

Kiba-dachi

Uraken-sayu-uchi, 
Uraken-hizo-uchi

-

Kansetsu-geri

Trzy kroki w przód w Sanshin-dachi z Tsuki/Uchi/Geri/Uke, obrót poprzez przekrok itp.

-

Taikyoku I

10 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami

Ibuki - oddychanie z 2 wydechami

7.2

Tsuruashi-dachi

Uraken-yoko-uchi j/ch

-

Kakto-geri

Trzy kroki w przód w Zenkutsu dachi z Mae-geri plus Gyaku-tsuki, obrót z Morote gedan barai itd.

-

Taikyoku II

60 sekund stanie na rękach pod drabinkami

Etykieta dojo.

7.3

Kake-dachi,

Shuto-mawashi-uchi

Shuto-mawashi-uke

Yoko-keage, Ushiro-keage,

Trzy kroki w przód w pozycji Kokutsu-dachi z Shuto mawashi-uke, obrót poprzez przekrok, itd.

-

Sakugi I

10 razy tzw. Sprężynka czyli wymyk w przód z leżenia na plecach

Historia Kyokushin Karate

6.1

Pozycja walki,

Siken tate-tsuki j/ch/g

-

Mawashi-geri gedan,

Trzy kroki w przód w pozycji walki z Gyaku tate-tsuki, obrót poprzez zakrok itd.

5 minut system punktowy

Sakugi II

10 razy tzw. Scyzoryk w zwisie tyłek na drabinkach, 60 sekund tzw. szpagat w bok na piętach

Twórca nowoczesnego Kyokushin Sosai Mas. Oyama

6.2

Krok dostawny w pozycji walki

Tesui-hizo-uchi, 
Tesui-yoko-uchi j/ch/g

-

Mawashi-geri chudan

Trzy kroki w przód w Zenkutsu-dachi z mae -keage/Yoko- keage/Soto- keage plus Gyaku-tsuki, obrót itd.

10 minutowy system punktowy

Taikyoku III

10 przeskoków prze klęczącego na kolanach i rękach partnera z pozycji w przysiadzie, obrót itd.

Siedziba Światowej Organizacji i lider Kancho Shokei Matsui. Siedziby Europejskiej i Polskiej organizacji, liderzy.

6.3

Przekrok i zakrok w pozycji walki,

Tetsui-kome-kami-uchi, Uraken-shita-tsuki.

Osae-uke,

Mawashi-geri jodan,

Trzy kroki w przód w Zenkutsu-dachi z Kin-geri/Mae-geri/Mawashi-geri plus Gyaku-tsuki, obrót itd.

15 minut system punktowy

Pinan I

10 razy przeskok w przód i w tył przez pas trzymany oburącz.

Wyniki Polaków na MŚ i ME

5.1

Poruszanie się z partnerem  w pozycji walki

Seiken-mawashi-uchi

Morote-uke

Yoko-geri chudan,

Trzy kroki w przód w pozycji walki z Mae-geri/Mawashi-geri/Yoko-geri plus Gyaku tate-tsuki, obrót itd.

20 min. system punktowy

Pinian II

10 podciągnięć ze zwisu przodem na drabinkach

Znajomość podstawowych słów ze słownika japońskiego

5.2

Poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi stosując bloki, uniki, zmianę dystansu oraz Kiai

Gohon-nukite,

Uchi-uke i gedan-barai

Ushiro-geri chudan

Trzy kroki w przód w pozycji walki z Oi tate-tsuki plus Gyaku tate-tsuki, obrót itd.

25 min. system punktowy

Sakugi III

10 przeskoków ponad krzesłem z przewrotem przodem na materacu

Komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate

5.3

Tzw. walka z cieniem

Nukite ippon/nihon/yonhon

Juji-uke

Yoko-geri jodan

Trzy kroki w przód w pozycji walki z Oi tate-tsuki plus Gyaku tate-tsuki plus Mae-geri/Mawashi-geri/Yoko-geri obór podnosząc ręce itd.

30 min. system punktowy

Pinan III, Kihon Kata II, Sanchin kata,

Próba przejścia na rękach w szerz sali. elementy samoobrony

Komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate

PRZYSIĘGA DOJO

  1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.
  2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.
  3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.
  4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.
  5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.
  6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
  7. Przez całe nasze życie poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi,którą obraliśmy. Nie będziemy stosować ani rozpowszechniać sztuki karate poza Dojo.

DOJO KUN

Hitotsu : wareware wa, shinshin o renmashi, kakkofubatsu no shingi, o kiwameru koto.
Hitotsu : wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi ni binnaru koto.
Hitotsu : wareware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo na furumai o tsutsushimu koto.
Hitotsu : wareware wa, shinbutsu o totobi kenjo no bitoku o wasure zaru koto.
Hitotsu : wareware wa, shisujitsu – goken o motte, jiko noseshin o kanyo suru koto.
Hitotsu : wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
Hitotsu : wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, kyokushin ni michi o matto suru koto.

 

Kategoria wpisu