Opłaty za treningi

Koszt zajęć

1-sza osoba z rodziny : 120 zł, druga osoba : 90 zł, trzecia osoba : 60 zł, czwarta osoba : 0 zł.

Opłaty za członkostwo w Klubie Karate Ronin Kożuchów, należy dokonywać przelewem na następujący

numer konta: 66109015770000000149583235.

W tytule proszę wpisać: imię i nazwisko (dziecka) oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.